Wu Xing, theorie van de Vijf Elementen

Naast de Yin/Yang theorie werd de Wu Xing of de theorie van de Vijf Elementen ontwikkeld. Volgens deze theorie valt àlles onder de elementen Water, Hout, Vuur, Aarde of Metaal. Smaken, kleuren, geuren, organen, emoties, seizoenen, enzovoort. De elementen vormen een natuurlijke cyclus.

Ziekte kan ontstaan doordat een element te sterk wordt (of het gecontroleerde element te zwak) en het element dat hij zou moeten controleren beperkt en beschadigt. Het kan ook gebeuren dat de controlerende cyclus de andere kant op gaat, er ontstaat een rebellerende cyclus. Het element dat gecontroleerd moet worden, controleert het element dat moet controleren. Bij ziekte zijn de elementen dus uit balans.

De voedende (genererende) cyclus volgt de groene pijl en geeft uiting aan de natuurlijke levensloop van geboorte, groei, ontwikkeling, aftakeling en dood.

Water voedt Hout

Hout voedt het Vuur

Vuur schept Aarde (as)

Aarde herbergt Metaal

Op Metaal condenseert Water

De controlerende cyclus volgt de rode pijl en zorgt ervoor dat de dynamische balans tussen de elementen behouden blijft.

Water dooft Vuur

Hout verdeelt Aarde

Vuur smelt Metaal

Aarde absorbeert Water

Metaal hakt Hout

Ziekte kan ontstaan doordat een element te sterk wordt (of het gecontroleerde element te zwak) en het element dat hij zou moeten controleren beperkt en beschadigt. Het kan ook gebeuren dat de controlerende cyclus de andere kant op gaat, er ontstaat een rebellerende cyclus. Het element dat gecontroleerd moet worden, controleert het element dat moet controleren. Bij ziekte zijn de elementen dus uit balans.Bij elke element hoort een Yin en Yang orgaan. De organen worden niet als alleen het fysieke orgaan gezien maar ook het energetische orgaan, alle functies die het orgaan heeft en de weefsels die het orgaan controleert. De Lever heeft bijvoorbeeld een relatie met de pezen, de ogen en de emotie boosheid. De lever wordt dus als meer gezien dan een orgaan dat bloed zuivert.