De Diagnose

De meeste patiënten die naar een acupuncturist komen hebben al eerder contact gehad met de huisarts of specialist en weten de westerse naam voor hun aandoening. Een diagnose stellen volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde is op andere principes gebaseerd dan we westers gewend zijn.

Vraaggesprek
Tijdens het vraaggesprek kunt u o.a. vragen verwachten over uw eetlust, eetgewoonten, de stoelgang, uw slaappatroon en eventuele pijnklachten. Bij vrouwen is de menstruatiecyclus een belangrijke factor in de energie huishouding, ook hier zullen vragen over gesteld worden. Alle klachten worden bekeken, ook als ze ogenschijnlijk los staan van de klacht waarmee u komt. Volgens de Chinese Geneeskunde kunnen deze klachten wel degelijk met elkaar in verband staan! Niet alleen de symptomen worden behandeld maar vooral de onderliggende oorzaak. Ook de tong en pols geven waardevolle informatie over het functioneren van het lichaam.

De polsdiagnose

Voor de acupuncturist is het voelen van de pols een van de belangrijkste manieren om tot een juiste diagnose te komen. Op beide polsen wordt op drie verschillende plaatsen de pols gevoeld. Door nauwkeurig de spanning, breedte, diepte en snelheid van de pols te voelen, is het mogelijk om meer te weten te komen over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de organen.

De tongdiagnose

Ook het bekijken van de tong is belangrijk. Bepaalde zones op de tong geven informatie over de organen. Is er sprake van beslag op de tong? Wat is de kleur hiervan? Waar zit het voornamelijk? Is de tong gaaf of heeft deze cracks (scheurtjes). Ook op de vorm en de kleur wordt gelet.