Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven die MVO actief zijn nemen verantwoordelijkheid voor de effecten die de activiteiten van het bedrijf hebben op mens, milieu en winst. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te vinden tussen People, Planet en Profit (ook wel de 3 P’s genoemd).

Op de volgende manieren wil ik met mijn praktijk verantwoordelijkheid nemen:

  • De CO2-uitstoot van de praktijk wordt gecompenseerd via Trees for all
  • Alle bankzaken van de praktijk lopen via Triodos Bank
  • De praktijk wordt verwarmd door zonnewarmte uit eigen zonneboiler
  • Elektriciteit wordt door eigen zonnepanelen opgewekt
  • Indien extra warmte nodig is, wordt dat verkregen uit een pelletkachel
  • Indien extra elektriciteit nodig is, komt dit uit onze eigen winddelen van de Windcentrale (via Greenchoice)
  • Gebruikte schoonmaak- en wasmiddelen zijn biologisch afbreekbaar van Bio-D en Sodasan
  • Alle gebruikte papier is gerecycled