Kosten en Vergoeding

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. De eerste afspraak duurt ongeveer 1 ½ uur, vervolgafspraken duren elk 1 uur.

Kosten per 1 januari 2021

• Intake en vervolgconsult Acupunctuur en/of Chinese kruiden: € 75,-
• Vervolgconsult alleen Chinese kruiden: € 60,-
• Verkort consult: € 45,-
• Consult aan huis (binnen 5 km): € 90,-
• Stagedag begeleiden (alleen voor Bo Yi studenten): € 55,-

U kunt met PIN (bij voorkeur) of eventueel contant betalen. Na de behandeling krijgt u een digitale factuur mee die u kunt indienen bij uw verzekeraar.

Annulering

De kosten zijn inclusief BTW maar exclusief de kosten voor Chinese kruiden. Behandelingen kunnen tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren van de afspraak kunnen de kosten voor een behandeling in rekening worden gebracht.

Vergoeding

Of u de factuur vergoed krijgt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Vrijwel alle aanvullende verzekeringen vergoeden minimaal een deel van de behandeling. Voor een overzicht van vergoedingen per verzekeraar klikt U hier (zorgverzekeringwijzer) of hier (zorgwijzer). Om zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.

Chinese kruiden worden helaas niet vergoed. De kosten hiervan variëren per formule en dosering en liggen over het algemeen tussen de € 50,- en € 100,- per maand. Dat is € 1,50 à € 3,50 per dag. Omdat het gaat om medicatie worden de potten aangetekend verstuurd à € 7,50 per pot.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde ZHONG te Wageningen onder nummer 3012740008893. Overige voor verzekeraars interessante codes zijn:

  • AGB code praktijk: 90-(0)16544
  • AGB code zorgverlener: 90-037951
  • KvK nr: 01141678

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de praktijk. Als we er samen niet uitkomen kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg, zie ook deze zorg brochure. De praktijk is via de beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Zij bieden in deze folder informatie hoe te handelen bij een klacht.